Καρκινώματα των αποκρινών αδένων των πρωκτικών σάκων (ASCs)

Ματραλής Δημήτριος, DVM, PhD, ΕSAVS  Oncology, Vets4life, ΠΙΚΕΡΜΙ