5 σημαντικά σημεία για το λέμφωμα της γάτας

Ματραλής Δημήτριος, DVM, PhD, ΕSAVS  Oncology, Vets4life, ΠΙΚΕΡΜΙ