Τι πρέπει να θυμόμαστε για το μαστοκύτωμα του σκύλου;

Ματραλής Δημήτριος, DVM, PhD, ΕSAVS  Oncology, Vets4life, ΠΙΚΕΡΜΙ