Παπαδογιαννάκης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δερματολογικών Περιστατικών

DVM, PhD, Cert SAD

Ο Καθηγητής είναι απόφοιτος και Διδάκτωρ της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπότροφος εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y) με σπουδές ειδικότητας δερματολογίας μικρών ζώων στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Σήμερα είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Κτηνιατρικά Συνέδρια. Είναι κριτής εργασιών σε πολλά διεθνή κτηνιατρικά και ιατρικά περιοδικά, έχει συμμετοχή σε πάνω από 45 ερευνητικά προγράμματα και είναι συγγραφέας εννέα επιστημονικών μονογραφιών και συν-συγγραφέας βιβλίου δερματολογίας μικρών ζώων.

Είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας, Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιατρικής Δερματολογίας (ESVD) και Επισκέπτης Καθηγητής σε δύο Κτηνιατρικές Σχολές του εξωτερικού.